Realizując ustalenia Zarządu Bialskiego Klubu Sportowego „Stal”

w Bielsku – Białej oraz Statutu Klubu,
Zarząd Sekcji Piłki Nożnej zwołuje na dzień
31.05.2023r. (ŚRODA) GODZ. 17.00
w siedzibie klubu przy ul. Rychlińskiego 19

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

CZŁONKÓW SEKCJI PIŁKI NOŻNEJ.

Wszystkim członkom sekcji przypomina się o obowiązku uregulowania składek

członkowskich