Bialski Klub Sportowy "Stal" jest beneficjentem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Celem projektu jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

 

W ramach projektu POIR: 03.04.00 - 24 - 046/20 klub otrzymał dofinansowanie w kwocie 124 333, 62 zł, które pozwoliło przeznaczyć otrzymane środki na koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz te związane z finansowaniem kapitału obrotowego.