Bialska Akademia Sportu przy BKS Stal informuje o naborach do klas sportowych!

 

BKS STAL BIELSKO-BIAŁA informuje o otwarciu począwszy od roku szkolnego 2022/2023 oddziału sportowego w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała w czterech kolejnych klasach: dla klasy pierwszej o profilu judo oraz piłki siatkowej. 

 

Strona szkoły / nabór https://lo6.eduportal.bielsko.pl/ 

Otwarcie naboru - 16 maja 2022 

 

Termin przeprowadzenia testu sprawnościowego wyznacza się na dzień 3 czerwca 2022 roku (piątek) o godz.16.00 w hali sportowej szkoły (ZSO im. AK w B-B) , czyli najpóźniej do 30 maja 2022 muszą do tej klasy zalogować się uczniowie.

Liceum Ogólnokształcące klasa "D" 

Przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia

- dodatkowy przedmiot uzupełniający: pierwsza pomoc przedmedyczna

- szkoła po gruntownej modernizacji

- hala sportowa

- dwa baseny

- obiekty zewnętrzne: boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej

- stołówka z ofertą obiadów uwzględniającą zdrowe żywienie

- dystrybutory wody pitnej 

 

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach: wychowanie fizyczne, biologia, psychologia, weterynaria, ochrona środowiska, kosmetologia, leśnictwo, medycyna, oceanografia, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, przyrodoznawstwo, rehabilitacja ruchowa, rolnictwo, stomatologia, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia i inne.

 

KOMUNIKAT

Informuję o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych SP na rok szkolny 2022/2023 - zgodnie z zarządzeniem Nr. ON. 50.2476.2020.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 stycznia 2022 r.:

- otwarcie strony naborowej - 7 marca,  godzina 9.00,

- zamknięcie strony naborowej - 6 kwietnia, godzina 15.00,

- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego - 25 marca, godzina 16.00 

 miejsce testu: hala sportowa w ZSO im. AK, ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  - 30 marca, godzina 15.00,

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły: rozpoczęcie 7 marca, godzina 9.00, zakończenie 14 kwietnia godzina 15.00,

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  - 22 kwietnia, godzina 15.00,

- potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 25 kwietnia, godzi.9.00 do 29 kwietnia, godz. 15.00,

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 4 maja godz. 15.00.

 

 

-------

 

W związku z planowanym otwarciem oddziału sportowego w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała w czterech kolejnych klasach dla klasy pierwszej o profilu judo oraz piłki siatkowej prosimy osoby zainteresowane do wypełnienia deklaracji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2022!

 

Deklaracja przystąpienia do nauki w PIERWSZEJ klasie sportowej w VI LO w Bielsku-Białej w roku szkolnym 2022/2023:

 

https://tinyurl.com/ydc6mqgf