Bialski Klub Sportowy "Stal" informuje o naborach do klas sportowych!

 

BKS STAL BIELSKO-BIAŁA informuje o otwarciu począwszy od roku szkolnego 2023/2024 oddziału sportowego w VI Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała w czterech kolejnych klasach: dla klasy pierwszej o profilu judo oraz piłki siatkowej. 

 

Strona szkoły / nabór https://lo6.eduportal.bielsko.pl/ 

 

Kandydaci dokonują rejestracji elektronicznej w terminie ustalonym przez Śląskiego Kuratora Oświaty, tj. od 15 maja – do 29 maja 2023 r. ( klasy sportowe) oraz od 15 maja do 19 czerwca 2023r. ( pozostałe klasy) do godz. 15.00

Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum w dniach od 15 maja 2023r. – do 19 czerwca 2023 r. do godz. 15.00:

a)wniosek o przyjęcie (wydrukowany z elektronicznego systemu naboru) podpisany również przez rodziców (prawnych opiekunów), 

b) wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania w zakładce rekrutacja),

c) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający
w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej
w przypadku kandydatów niepełnosprawnych,

d) trzy podpisane imieniem i nazwiskiem fotografie legitymacyjne.

3. Wymagane dokumenty, które winien złożyć kandydat do klasy pierwszej liceum w dniach od 23 czerwca 2023r. – do 10 lipca 2023 r. do godz. 15.00:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

b) zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

c) złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. 

 

Termin przeprowadzenia testu sprawnościowego wyznacza się na dzień 2 czerwca 2023 roku (piątek) o godz.16.00 w hali sportowej szkoły (od godz. 15.00 można zgłaszać się  w szkole celem dopełnienia czynności organizacyjnych)(*). – UWAGA termin może ulec zmianie. Niezgłoszenie się na test sprawnościowy oznacza rezygnację z kandydowania do oddziału sportowego.

Liceum Ogólnokształcące klasa "D" 

Przedmioty rozszerzone: język angielski i biologia

- szkoła po gruntownej modernizacji

- hala sportowa

- dwa baseny

- obiekty zewnętrzne: boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykowej

- stołówka z ofertą obiadów uwzględniającą zdrowe żywienie

- dystrybutory wody pitnej 

 

Program tej klasy przygotowuje do studiów na kierunkach: wychowanie fizyczne, biologia, psychologia, weterynaria, ochrona środowiska, kosmetologia, leśnictwo, medycyna, oceanografia, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, przyrodoznawstwo, rehabilitacja ruchowa, rolnictwo, stomatologia, technika rolnicza i leśna, technologia żywności i żywienie człowieka, analityka medyczna, farmacja, fizjoterapia i inne.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE -> TUTAJ