Z A W I A D O M I E N I E

ZARZĄD BIALSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL”

ZAWIADAMIA O ZMIANIE TERMINU
WALNEGO ZEBRANIA DELEGATÓW
BIALSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „STAL”

NA DZIEŃ

28.09.2022 r. (ŚRODA) O GODZ. 17.30

W SIEDZIBIE KLUBU

Serdecznie zapraszamy Delegatów