Karta kwalifikacyjna

 

Kwestionariusz zdrowia

 

Oświadczenie rodzica - opiekuna prawnego

 

Pełnomocnictwo 

 

RODO i regulamin obozu

 

Zgoda na podawanie leków

 

ZAPISY