W dniu 8 czerwca 2004 roku Zarząd klubu powierzył Panu Tadeuszowi Pankiewiczowi obowiązki I trenera drużyny piłki noznej.
Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Głównym celem jest utrzymanie drużyny w IV lidze. Pan Pankiewicz pracował w latach 1987-2001 w klubach Maroka i Omanu, a w Polsce był asystenetem trenera Polonii Bytom w latach 1980-82. W roku 1997 zdobył Mistrzostwo Omanu, a w 1998 Wicemistrzoatwo z drużyną Oman Club Muscat. Tadeusz Pankiewicz posiada licencję trenerską upoważniającą do prowadzenia drużyn z II ligą włącznie.