I. Statut Spółki Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

 

Statut Spółki - do pobrania

 

II. Akcjonariusze Założyciele Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

- BKS "Stal" Bielsko-Biała

- Gmina Bielsko-Biała
- Aluprof SA (zbycie akcji 9.11.2018 r.) 

 

III. Władze Spółki Rada Nadzorcza Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

- Bartłomiej Tkacz - Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Jerzy Balon - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Zbigniew Garbacz - Członek Rady Nadzorczej
- Andrzej Pyć - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

 Zarząd Bialskiego Klubu Sportowego S.A.

- Aleksandra Jagieło - Prezes Zarządu

 

IV. Informacje bieżące:

1. Podwyższenie kapitału Spółki
Komunikat z dnia 15.03.2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - do pobrania
Komunikat nr 1 z dnia 30.11.2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - do pobrania
Komunikat nr 2 z dnia 30.11.2012 roku w sprawie zakupu akcji PLPS SA - do pobrania

 

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BKS S.A. - 11.06.2013
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BKS S.A. - 11.06.2013 - do pobrania
Komunikat nr 3 z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BKS SA - 02.10.2013 - do pobrania
 
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BKS S.A. - 11.06.2014r. oraz 13.06.2014 r.
Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BKS S.A. 11.06. oraz 13.06. 2014 r. - do pobrania

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 10.06.2015 r.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 10.06.2015 r.

5. Zwyczajne Walne Zgromadznie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 14.06.2016r.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 14.06.2016 r.

6. Zwyczajne Walne Zgromadznie Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 16.03.2017r.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 16.03.2017 r.


7. Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 26.06.2018r.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 26.06.2018 r.

8. Zwyczajnego Walne Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 24.06.2019r.
Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Bialski Klub Sportowy S.A. - 24.06.2019 r.