Bialska Akademia Sportu przy BKS Stal informuje o naborach do klas sportowych!

 

BKS STAL BIELSKO-BIAŁA informuje o otwarciu począwszy od roku szkolnego 2022/2023 

oddziału sportowego w Szkole Podstawowej Nr 36 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielsku-Białej, 

ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała w trzech kolejnych klasach: dla klasy pierwszej o profilu gimnastyka sportowa z elementami judo

 

Strona szkoły/ nabór: https://sp36.eduportal.bielsko.pl 

Otwarcie naboru - 7 marca 2022 , godzina 9.00, zamknięcie strony naboru - 18 marca, godzina 15.00.

 

KOMUNIKAT

Informuję o terminach przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych SP na rok szkolny 2022/2023 - zgodnie z zarządzeniem Nr. ON. 50.2476.2020.ES Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 24 stycznia 2022 r.:

- otwarcie strony naborowej - 7 marca,  godzina 9.00,

- zamknięcie strony naborowej - 18 marca godzina 15.00,

- przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego - 25 marca, godzina 16.00 

 miejsce testu: hala sportowa w ZSO im. AK, ul. Sternicza 4, 43-300 Bielsko-Biała

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.  - 30 marca, godzina 15.00,

- weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły: rozpoczęcie 7 marca, godzina 9.00, zakończenie 14 kwietnia godzina 15.00,

- podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  - 22 kwietnia, godzina 15.00,

- potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - od 25 kwietnia, godzi.9.00 do 29 kwietnia, godz. 15.00,

- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 4 maja godz. 15.00.