Sobota
- g. 12:00 - Hala BKS Stal
- dzieci do lat 8 (zajęcia ogólnorozwojowe)